Ga verder naar de inhoud

Signaalherkenning bij mannen

Het is niet altijd eenvoudig om te herkennen dat iemand het moeilijk heeft of aan zelfmoord denkt. Toch zenden de meeste mensen die zich slecht in hun vel voelen signalen uit. Uit onderzoek blijkt dat mensen die overleden zijn door zelfdoding vaak vooraf signalen gaven. Hiermee trekken ze aan de alarmbel.

Het oppikken van signalen is dan ook een eerste stap om negatieve gedachten en zelfmoord bespreekbaar te maken en gepaste zorg op gang te brengen.

Mogelijke signalen

Onderstaande signalen kunnen erop wijzen dat het niet goed met iemand gaat. Je kan deze signalen op verschillende manieren opmerken: tijdens een gesprek, in het gedrag, via sociale media,...

Veranderingen in gedrag

 • Minder contact zoeken met mensen, minder afspreken of vaker afspraken afzeggen
 • Meer alcohol drinken, roken of drugs gebruiken
 • Slaapproblemen
 • Weinig energie hebben, futloos zijn
 • Minder zin hebben in dingen die hij anders leuk vindt
 • Sneller boos of geïrriteerd zijn, prikkelbaarder reageren
 • Emotioneel afgevlakt of net zeer emotioneel overkomen
 • Minder zorg dragen voor zichzelf, zichzelf verwaarlozen
 • Meer conflicten of ruzies hebben met mensen rondom zich
 • Bezittingen weggeven
 • Afscheid nemen van vrienden en familie
 • Veel met de dood bezig zijn, praten over de dood en zelfdoding
 • Op zoek gaan naar methoden om tot zelfmoord over te gaan

Verbale signalen

 • “Ik ga er een einde aan maken.”
 • “Ik wil dood.”
 • “Het hoeft voor mij niet meer.”
 • “Het is beter als het gedaan is.”
 • “Ik zie het niet meer zitten.”
 • “Van mij zullen ze geen last meer hebben.”
 • “Het zou beter zijn als ik niet meer wakker word.”
 • “Ik zou voor altijd willen slapen.”

Non-verbale signalen op sociale media

 • Herhaaldelijk negatieve emoticons
 • Verontrustende hashtags zoals #ikgeefhetop #heteinde #zelfmoord
 • Delen van pro-suïcidale content zoals foto's van zelfmoordmethodes of filmpjes die over zelfmoord gaan
Pexels adrienn 1458283

Neem signalen ernstig en bied steun

Voor mensen die het moeilijk hebben, is het niet altijd evident om hier open over te praten. Veel mannen worden zich bovendien pas bewust van het probleem wanneer ze zich echt in een crisissituatie bevinden.

Als jij signalen herkent, kan je helpen door er naar te polsen of op een andere manier ondersteuning te bieden. Neem signalen altijd ernstig en zie ze als een kans om iemand terug op weg te helpen.

Mannen die met zelfmoordgedachten worstelen, komen meestal vast te zitten in een tunnelvisie waardoor ze vervallen in zwart-wit denken en hierdoor het grotere verhaal en mogelijke oplossingen minder zullen zien. In sommige gevallen is de persoon niet gemotiveerd om hulp te zoeken voor zichzelf. Het kan dan heel helpend zijn wanneer je als naaste ondersteuning aanbiedt door te luisteren, mee te voelen, mee te denken en moed in te spreken.

Hoe je kan ingaan op signalen en zelfmoordgedachten bespreekbaar kan maken, lees je hier.