Ga verder naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Vlaanderen).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Website: https://www.komuitjekop.be/

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er werd nog geen externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd voor deze website.

Niet-toegankelijke inhoud

Er zijn een aantal toegankelijkheidsproblemen vastgesteld, bijvoorbeeld:

  • Sommige pagina's bevatten afbeeldingen (img-elementen) zonder alt-attribuut. Dat is een tekst die dienst als alternatief voor niet-tekstuele inhoud.
  • Sommige pagina's bevatten tabellen waarin geen van de gegevenscellen als kop gemarkeerd zijn met id- en headersattributen.
  • Sommige pagina's bevatten elementen met onvoldoende contrast, meer specifiek minder dan de minimale constrastverhouding van 3:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
  • Sommige pagina's bevatten dubbele ID-waarden
  • Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (pdf, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Voorgestelde alternatieven

Op het moment dat deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld is, is er geen alternatief voor de beschreven fouten.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie via info@vlesp.be. We proberen u een antwoord te bezorgen binnen een redelijke termijn.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: Departement Zorg

Verbeteringsplan

Er worden aanpassingen aangebracht om de problemen die zijn vastgesteld, te verhelpen. De technische opmerkingen uit het rapport zullen zoveel mogelijk verwerkt worden tijdens de lopende ontwikkeling van de website.

Deze verklaring is op 13/06/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 13/06/2024.