Ga verder naar de inhoud

Risicofactoren voor zelfdoding bij mannen

3 op 4 suïcides in Vlaanderen gebeuren door mannen. Heel wat factoren kunnen de mentale gezondheid van mannen uit balans brengen. Zelfmoordgedachten en suïcidaal gedrag ontstaan altijd vanuit een combinatie van verschillende oorzaken, gebeurtenissen en risicofactoren die zowel van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische oorsprong kunnen zijn.

Boek en plantje

Hoe ontstaan zelfmoordgedachten?

Verschillende factoren kunnen het risico op het ontwikkelen van zelfmoordgedachten verhogen. Voorbeelden zijn ziekte, financiële of relationele problemen en mentale gezondheidsproblemen zoals depressie of verslaving. Toch ontstaan zelfmoordgedachten steeds vanuit een samenspel van verschillende factoren, is er nooit één oorzaak en er gaat telkens een complex proces aan vooraf.

Specifieke risicofactoren bij mannen

Bovenop algemene riscofactoren zijn er ook factoren die specifiek gelden bij mannen.

  • Wanneer psychisch kwetsbare mannen naast het ervaren van stress ook een afbreuk van hun sociale status en/of het verlies van hun waardigheid ervaren, leidt dit vaak tot een minderwaardig gevoel. Het risico op zelfdoding wordt dan groter.
  • Mannen hebben soms de neiging om zich sociaal te isoleren. Ze vinden vaak minder sociale aansluiting en ervaren minder sociale steun.
  • Mannen ervaren soms drempels ten opzichte van het uiten van hun emoties, waardoor ze zich ook vaker emotioneel gaan isoleren.
  • Sommige mannen hebben minder diverse probleemoplossende vaardigheden. Ze gebruiken vaker vermijdingsgedrag wanneer ze problemen ervaren en zoeken hierdoor vaker afleiding door middelen zoals alcohol, extreem uitgaan, zich verliezen in gamen of agressief gedrag stellen. Dit kan ertoe leiden dat problemen langer aanslepen of versterkt worden.
  • Wanneer mannen denken dat ze niet aan een bepaalde standaard kunnen voldoen, ervaren ze sneller een gevoel van schaamte en verslagenheid. Hierdoor kunnen mannen een hoge drempel ervaren om de stap naar psychologische hulpverlening te zetten en bovendien ook terughoudend zijn om hulp te zoeken voor mentale problemen.
  • Mannen zijn gevoeliger voor negatief sociaal economische veranderingen (zoals ontslag of werkloosheid) en voor echtscheidingen. Deze zaken gaan vaak gepaard met de vrees voor veranderingen in rolverwachtingen en hun status in de maatschappij.
  • Mannen herkennen vaak hun eigen lijden niet of pas laat, waardoor ze de stress laten opbouwen tot een bepaald breekpunt. Vaak komen ze pas in de hulpverlening terecht wanneer ze reeds in crisis zijn.